שאלות ותשובות

טופס צור קשר

מה יכולות האולפן בשיפור ווידאו ?

כאשר מדובר בראיה משפטית, יש לנו את היכולת לבצע שיפור איכות וידאו ע"י ציודי אולפן ייחודיים גם ללא התערבות מחשב, זאת על מנת לשמור על אותנטיות ההקלטה עפ"י דיני ראיות.
במידת הצורך, ברשותנו גם מערכות ממוחשבות, לצורך ביצוע שיפורי איכות מורכבים. שיפורים אלו מוגשים לביהמ"ש בצורה מסודרת עם אישור נאמן למקור ודוח פעולה מסודר המפרט את העבודה שבוצעה.

איך מבוצע שיפור הקלטה ומה צפויה להיות התוצאה ?

שיפור הקלטה מבוצע הן ע"י ציוד אולפני יעודי והן ע"י שימוש בתוכנות מקצועיות לשיפור סאונד וסינון רעשים.
ע"י סינון רעשים ממוחשב ניתן להגביר תדרים ספציפיים של קולות הדוברים מחד, ובו"ז להנתחית משמעותית את תדרי רעשי הרקע. במקרים של שינויי עוצמה בקולות הדוברים הנובעות בד"כ מעוצמות קול שונות בין דוברים שונים או כתוצאה ממיקום מכשיר ההקלטה ומרחקו מהם בזמן השיחה, במקרים אלו ניתן גם לבצע הגברות סלקטיביות בהתאם. התוצאות משיפורים אלו בד"כ משמעותיות ביותר ומביאות למצב בו ניתן יהיה לשמוע את תוכן הדברים שנאמרו ולתמלל אותם.
לאולפן יש ניסיון רב בשיפורי איכות לשיחות שהוקלטו בתנאים קשים ובמקומות רועשים כגון: בבתי קפה, ברחוב, ברכב בזמן שרדיו מנגן ברקע, במקומות הסובלים מהחזרים ואקו. כמו כן, ניתן גם לשפר הקלטות הסובלות מעמימות קשה, במיוחד במקרים בהם ציוד ההקלטה הוסלק בתיק או בבגד.

האם אפשר לשפר איכות שיחה של דובר מסוים ?

לעיתים שיחות מוקלטות כאשר יש הבדלי עוצמה בין דוברים שונים בשיחה, אם מבחינת עוצמת הקול או מבחינת מיקום מכשיר ההקלטה ומרחקו מהדוברים השונים ו/או כתוצאה מבאג בתוכנה (במקרים של הקלטות שיחה בסלולאר ע"י אפליקציות המותקנות על המכשיר), הבדלים אלו מתוקנים ע"י הגברה סלקטיבית המבוצעת במקטעים שונים בשיחה בהתאם לכל אחד ואחד מהדוברים בשיחה.

האם שיפור השיחה יאפשר תמלול השיחה לפני הגשה לביהמ"ש ?

כאשר איכות השיחה היא טובה יחסית וניתן לתמלל אותה במלואה, אין שום צורך לבצע שיפורי איכות!
מטרת השיפור וסינון הרעשים היא להביא הקלטות של שיחות קשות, אשר יש קושי בהבנתן, למצב בו ניתן לתמלל אותן ולהעלות על הכתב את הדברים שנאמרו בצורה מדויקת ומלאה יותר. מסמך התמליל הוא זה שמוגש לביהמ"ש בצרוף הקלטת השיחה המקורית וזו המשופרת.

האם ניתן לבצע שיפור שיחה ותמלול רק על החלק החשוב בהקלטה ?

אחד הפרמטרים המהותיים לאותנטיות הקלטה, הוא שלמות ההקלטה. אין לחתוך או לערוך הקלטה ומוטב כי עוד במקור תוקלט מתחילתה ועד סופה. על פי אותו משקל, על מנת לשמור על אותנטיות ההקלטה רצוי שהשיפור יבוצע גם הוא על כל קובץ ההקלטה ולא על חלק ממנו ובאולפננו מקפידים על כך. במקרים חריגים בהם נדרש שיפור מיוחד, כגון הגברה סלקטיבית של דוברים בשיחה מסיבות שונות של איכות מכשיר ההקלטה או תנאי ההקלטה בשטח, אז נדרש לבצע שיפורים שונים לאורך ההקלטה אותם נסביר ונאשר במסמך נלווה (דוח הפעולה), שיפרט לביהמ"ש את העבודה שבוצעה בשקיפות מלאה. לאחר ביצוע העבודה אנו מקפידים לתת ללקוח דיסק הכולל גם את ההקלטה המקורית (זו שלפני השיפור) ביחד עם קובץ ההקלטה שלאחר השיפור. אנו ממליצים ללקוח להגיש כך את הדיסקים לביהמ"ש על מנת לשמור על השקיפות שבעניין ובכך לשמור גם על ההליך המשפטי הוגן וראוי.
לגבי התמלול, אם החלטתם לתמלל רק חלקים רלוונטיים מההקלטה, רצוי שתציינו בגוף התמליל את זמני ההקלטה אליהם התייחסתם על מנת שניתן יהיה להגיע בקלות למקומות הרלוונטים בהקלטת השיחה עצמה. זאת על אף שלרב (בהעדר מחלוקת על הנאמר בהקלטה) לא בטוח שבכלל יפנה ביהמ"ש לשמוע את ההקלטה או קטעים ממנה, אלא יסתפק רק בתמליל בלבד. אבל, זכרו, ההקלטה עצמה, היא הראייה, התמליל הוא ראייה מסייעת לאותה הקלטה ולכן גם אם הגשתם את כל ההקלטה עם תמלול של קטע מסויים (מהותי) בלבד, נכון תעשו שתציינו בגוף התמליל כי מדובר בתמלול חלקי ומה הזמן המדוייק בקובץ ההקלטה, בו ניתן להאזין לאותו קטע מלל.
כנ"ל גם בתמלול של הקלטות ארוכות במיוחד: לעיתים מוגשות לביהמ"ש שיחות ארוכות (בזמן) אשר מתומללות לאורך עשרות עמודי מלל, גם במקרים אלה, נכון תעשו, שתבקשו ממשרד התמלול לציין בגוף התמליל מספר נקודות זמן של ההקלטה עצמה. עניין זה יעזור גם לכם וגם לביהמ"ש (במידה וידרש לכך) להסתנכרן על התמליל אל מול קטע מסויים בהקלטה עצמה.

האם אפשר ללכוד תמונת חשוד דרך סרטון ווידאו ?

כן, באולפננו קיים ציוד ייחודי ללכידת תמונות סטילס מתוך וידאו. מתמונות אלו אפשר לבצע תקריבים (Zoom) על פרטים בתמונה. יש לציין כי לעיתים, תמונות תקריב יוצאות לא ברורות (מפוקסלות) וע"י ציוד יעודי אנו משפרים ומחדדים את תמונות התקריב לצורך זיהוי פרטים מהותיים, כגון: פני החשוד, פרטי לבוש ייחודיים, מספר לוחית רישוי של רכב ועוד.

מהי חוות דעת המוגשת לבית משפט ?

חוות הדעת הינה מסמך אשר בנוי ומוגש לביהמ"ש בצורה מסודרת עפ"י פקודת הראיות. במסמך חוות הדעת מתאר המומחה את פרטי הסוגיה בגינה התבקש לחוות את דעתו, את פרטי בדיקתו, תוצאותיה ומסקנותיו.
המומחה מצהיר כי חוות דעתו שבכתב, הנה כעדות מעל דוכן העדים והצד השני רשאי לבקש לחקור את המומחה בחקירה נגדית בביהמ"ש.

מדוע רצוי להביא את מכשיר ההקלטה המקורי לפני ביצוע העבודה באולפן ?

כאשר ההקלטה בוצעה על גבי מכשיר הקלטה דיגיטלי, כגון: טייפ מנהלים דיגיטלי, נגני mp3 ודומיהם, מכשירי סלולר, מקליטי Disk-On-Key למניהם ואמצעים דיגיטליים אחרים, בכל המכשירים הללו – המכשיר עצמו הינו מקור ההקלטה, לכן רצוי להביא את המכשיר המקורי לאולפן. על מנת לשמור על אותנטיות אנו מקפידים באולפננו, לחבר את מכשיר ההקלטה בחיבור ישיר למערכת ההקלטה ולבצע הקלטה אותנטית שהיא הקלטה 1:1 למקור.
ראוי לציין שאנו מחזיקים גם ציוד אולפן ייחודי למקרים בהם נדרש לבצע את ההקלטה בצורה ישירה ולא כהעתקה ממוחשבת, כל זאת על מנת לשמור על האותנטיות.
במקרה של קלטת אנלוגית, בד"כ לא הכרחי להביא את טייפ ההקלטה עצמו (אלא אם כן מדובר בהכנת חוו"ד בה נדרש לבדוק גם את פעולתו או תקינותו של מכשיר ההקלטה עצמו), אך בעקרון, המקרה של הקלטות אנלוגיות, מקור ההקלטה הוא הקלטת עצמה ויש באולפננו את הציוד הנדרש בכדי לנגנה.
גם במקרים אלו ובמידת הצורך שנדרשנו לבצע הקלטת דיסק נאמן למקור הקלטת אצלנו, נמסור ללקוח אישור אותנטיות (דוח פעולה) לגבי העבודה שבוצעה.
*בכל מקרה, גם אם הקלטתם בדיגיטלי או באנלוגי, מומלץ לשמור את ההקלטה המקורית, זו שעל קלטת או במכשיר ההקלטה מכל משמר.

מאמרים נוספים

הדם אותו דם, ההבדל הוא באדם.
מאמרים

הדם אותו דם, ההבדל הוא באדם.

האם יתקבל על הדעת, כי מניעים זרים הם אלה שיובילו וישפיעו על פענוח זירת רצח ועל כך שכיווני חקירה ברורים כל כך יזנחו ולא יבדקו כלל וכל זאת רק בכדי להימנע מהאפשרות לגלות בסופו של יום את שהיה ברור כל כך?
מאמר מאת: דורון בלדינגר, ערב פסח תשע"ג

להמשך קריאה »
בדיקות אותנטיות תמונות וצילומים וחשיפת פעולות עריכה וזיוף בהם
תחומי מומחיות

בדיקות אותנטיות תמונות וצילומים

בעזרת כלים (מדעיים) מתקדמים ביותר, ניתן לגלות זיופים ושינויים, שבוצעו בצילומים ותמונות דיגיטליות ע"י מניפולציות עריכה, או לחלופין להוכיח את אותנטיות התמונות והצילומים ולאתר את המידע המוכיח את מקוריותם.
ע"י חקירה יסודית של אותנטיות התמונות והצילומים, ניתן להגיע אל חקר האמת העובדתית(!) ולשלול או לאשר את קבילותן לשמש כראיות בהליכי חקירה ומשפט.

להמשך קריאה »
בדיקת זיוף מסמכים
תחומי מומחיות

בדיקת זיוף מסמכים

בעזרת כלים מתקדמים, ניתן לגלות זיופים, שינויים ומניפולציות עריכה, שבוצעו בצילומים, סריקות ותמונות דיגיטליות של מסמכים הנחזים להיות מסמך המקור ובשעה שהמקור (מסמך הנייר החתום) לא הוגש כראיה ובעלי הדין טוענים שאינו בנמצא.
ע"י חקירה יסודית של אותנטיות קובצי התמונה והצילומים, הן ברמת התוכן והן ברמת העקבות והמאפיינים הדיגיטליים של קובצי התמונה, ניתן להגיע אל חקר האמת העובדתית(!) ולשלול או לאשר את קבילותם לשמש כראיות בהליכי חקירה ומשפט.

להמשך קריאה »
כוכבית 90 או טייפ מנהלים?
מאמרים

כוכבית 90 או טייפ מנהלים?

2/03/2009

רגע לפני שתהפכו את הסלולרי שלכם לטייפ מנהלים, חשוב שתדעו.
השרות 90* יכול להוות אולי אלטרנטיבה למקרה "אין ברירה", אך זה לא פתרון לצורכי הקלטה, שישמש כנשק יום הדין ויעזור לכם בשלב ההוכחות בביהמ"ש.

להמשך קריאה »
איך אתם ישנים בלילה?
מאמרים

איך אתם ישנים בלילה?

07/05/2010

חיבור מאת דורון בלדינגר, לזכרה של תאיר ראדה ז"ל ובעקבות תגובת מח"ש שלא לחקור תלונה שהוגשה ע"י צוות מז"פ אזרחי, נגד מומחה הנעלים של המשטרה בחשד לעריכה וזיוף עקבות נעליו של זדורוב על מכנסי המנוחה.

להמשך קריאה »