פלילים – פרשת רומן זדורוב – התנהלות המשטרה והמעקבים הטכנים

טופס צור קשר

מצ"ב הקישורים לחוות הדעת (חוו"ד מקיפה חומר רב וכוללת תמונות רבות – יש להמתין מעט לעלייתה):

חוות הדעת בעניין בדיקת הקלטות מ"ט בפ"ח 502/07 בעניינו של רומן זדורוב.

התוספות לחוות הדעת בעניין החוסר בתמונות סטילס מזירת הרצח.

בבית המשפט המחוזי בנצרת נשמעה ביום ראשון (25.10.09) עדות בעניין התנהלות המשטרה בחקירתו של רומן זדורוב הנאשם ברצח הילדה תאיר ראדה ז"ל.

בדיון העיד מטעם ההגנה, המהנדס דורון בלדינגר, מומחה בניתוח וידאו וסאונד לתחום החקירות והמשפט הפלילי.

בעדותו, הסביר בלדינגר, בפני הרכב של שלושה שופטים, את ממצאיו, כפי שעולים ממסמך חוות הדעת המפורט שהגיש לביהמ"ש.

בחוות דעתו, התבקש דורון בלדינגר, ע"י עו"ד שפיגל ב"כ הנאשם, לבדוק את הקלטות המעקבים הטכניים של המשטרה בחקירתו של זדורוב.

ממצאי בדיקתו של בלדינגר, העלו שאלות קשות בדבר התנהלותה של המשטרה והציגו ראיות לכך שהקלטות המעקבים הטכניים חסרות מידע משמעותי, הן בהפסקות סאונד מרובות וקיטועים בוידאו.

בחקירתו הנגדית, עמד בלדינגר אל מול ההסברים השונים של הפרקליטות, הסביר והוכיח את הליקויים הרבים שמצא, בזה אחר זה.

במהלך החקירה הנגדית אף נחשפו ע"י הפרקליטות, שיטות התיעוד הטכני, כפי שהן מבוצעות במערכות המשטרה. את שיטות אלו הוכיח בלדינגר כלקויות מיסודן, תוך שהוא מסביר להרכב השופטים, מה הן דרכי הפעולה המקובלות לתיעוד מעקבים טכניים על מנת לשמור על רצף ואותנטיות ההקלטות.

הפרקליטה טענה בדיון, כי המשטרה משתמשת בשיטה שבה הסאונד (הקול) והוידאו מוקלטים באמצעות מכשירים נפרדים והסבר המדינה לחלקים רבים בחקירה בהם לא נשמעים דברי החוקרים היה שהחוקרים בדיוק החליפו קלטת.

בדיון הוכיח בלדינגר כי האפשרות ש"הטעויות" נבעו מהחלפת קלטת היא בלתי סבירה בעליל ובכך יצר סימן שאלה רציני לגבי תוכן החקירות, עובדה אשר יכולה להביא לביטול ההודאה של רומן זדורוב, שהיא תוצאה רבת משמעות.

דורון בלדינגר לאחר הדיון: "שיטה זו של הפרדת הקלטות הסאונד מהוידאו היא שיטה פסולה אשר מאפשרת למעשה לחוקרים לשלוט בזמן אמת בהקלטה.

כאשר החוקרים מעוניינים לומר דברים שאין לומר, הם יכולים אז להפסיק את פעולת המיקרופון וכך נוצרים "חורים שחורים" בהקלטת הקול אם כי לא בוידאו. השיטה מאפשרת לחוקרים לטעון בשלב מאוחר יותר, שמדובר בזמן שבו "הוחלפה קלטת".

לדעתו של בלדינגר גילוי זה חייב להוות נורה אדומה ולגרום למשטרת ישראל לשנות את דרך הפעולה הפסולה. עניין זה אף יכול לשמש בעתיד פתח לערעור אמינות תיעוד החקירות שנעשו בארץ בשנים האחרונות ואף לביטול הרשעות אשר התקבלו בעקבות הודאות נאשמים.

בכלל, עצם שימוש המשטרה במדיות מגנטיות (קלטות וידאו אנלוגיות VHS וקלטות אודיו אנלוגיות) אשר ניתנות לשינוי, מחיקה ועריכה, מעורר תמיהה. הרי אנו נמצאים בתקופה שבה ניתן לתעד חומר בצורה דיגיטלית ולשמור אותו על גבי דיסקים בצורה מסודרת, אשר איננה ניתנת לשינוי ומחיקה. במשטרה קיימים ציודיי ההקלטה הללו, אז למה לא לעשות בהם שימוש?

זו נקודה חשובה למחשבה, במיוחד לאותם עורכי דין המעווניינים לבחון האם הודאות שנגבו מלקוחותיהם נעשו תחת לחץ והאם בכלל הוצג בפניהם כל חומר החקירה במלואו.

מאמרים נוספים

מדבר שקר תרחק
מאמרים

מדבר שקר תרחק

26/09/2011

בבית המשפט האיסור הוא אף חמור יותר – מדבר שקר תרחק, לא רק שאסור לשקר, אלא שחייבים להתרחק מכל דבר שעלול להיראות כמו שקר או להביא לידי שקר. בית המשפט חייב להיות מקום של אמת צרופה. אבל כנראה שמימרה זו לא חלה על אלה שאמונים על שמירת החוק והסדר, הינו המשטרה והפרקליטות.

להמשך קריאה »
פענוח תאונות מתיעוד והפקת סרט שיחזור
תחומי מומחיות

פענוח תאונות מתיעוד

פענוח וניתוח צילומי זירת תאונה (תאונות דרכים, תאונות עבודה, חבלות וכדומה)…
עפ"י הממצאים שתועדו ע"י המז"פ המשטרתי, או כפי שמצויים בחומר ראיות אשר הוגש בתיק בית המשפט. ניתן ללמוד ולנתח את זירת התאונה מהתיעוד הקיים. ניתוח זה יביא לידי הבנת המתרחש וישמש לצורכי קידום תהליכי חקירה ו/או בדיקת טענות הצדדים במשפט. כשנדרש, ניתן גם לתעד צילום שחזור לצורך המחשת וחידוד תוצאות הבדיקה.

להמשך קריאה »
סמינריון משפטי - זכויות נאשמים וחשודים
מאמרים

סמינריון משפטי – זכויות נאשמים וחשודים

ספטמבר 2014
מחקר משפטי מקיף העוסק בדיון בהרשעות שווא המבוססות על הודאות שווא, אשר מושגות בתרגילים ושיטות חקירה נפסדות, וכל אלו ביחד ולחוד מביאים בסופו של דבר לעיוות הדין ולמשפט מרובה קורבנות, הן קורבן העבירה עצמו והן קורבן המערכת שהרשיעה חף מפשע.
על הבעייתיות והסכנה שבהרשעת חפים מפשע,
על הודאות שווא ואי יכולתו של ביהמ"ש לזהותן,
על הרשעת חפים מפשע, היקף התופעה, הביקורת ודרכים לפתרון ע"י ה"מודל המקביל"

להמשך קריאה »
מדיניות ענישה - שיקול דעת שיפוטי ובעיית חוסר האחידות בגזר הדין.
מאמרים

מדיניות ענישה – שיקול דעת שיפוטי ובעיית חוסר האחידות בגזר הדין.

מאמר בעניין שיקול הדעת הרחב, אשר עומד בפני שופטי ביהמ"ש בבואם לגזור את עונשו של נאשם שהורשע בפלילים. ההבדלים המשמעותיים בין פסקי דין ידועים יותר וידועים פחות, משתי נקודות מבט: מיחד משפחת הקורבן, אשר טוענת כי דמו לא פחות סמוק מדמו של קורבן מקושר אחר ומאידך טענת הנאשמים לחוסר אחידות בענישה ואפליה בינם לבין נאשמים אחרים.

להמשך קריאה »